DISCLAIMER

DISCLAIMER


Disclaimer voor Artprints Leo de Jong
Onderdeel van V.O.F. A4-Studio, Terneuzen
Artprints Leo de Jong: Kamer van Koophandel: 24189924, verleent u hierbij toegang tot http://www.leodejong.nl/artprints “de Website” en nodigt u uit het aangebodene te kopen.

“Artprints Leo de Jong” behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid
“Artprints Leo de Jong” spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van “Artprints Leo de Jong.

Specifiek voor prijzen en andere informatie over producten op de Website geldt een voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. U kunt op basis van dergelijke fouten geen overeenkomst claimen met “Artprints Leo de Jong”. Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan “Artprints Leo de Jong” nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij “Artprints Leo de Jong”.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van “Artprints Leo de Jong”, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

 


Comments are closed